You are here: Home » Haberler » PACK-IST ile büyümeyi hedefliyoruz

PACK-IST ile büyümeyi hedefliyoruz

e-Posta Yazdır PDF

Esnek (Fleksibıl) Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD) 2005 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olup, 56 üyesi ile Türk Fleksibıl Ambalaj Sanayinin tek ve en yetkin temsilcisidir. FASD, ulusal ve uluslararası platformda üyelerini temsil eden, üyelerinin haklarını koruyan, sektörle ilgili gelişim ve düzenlemelerde gündem belirleyici ve söz sahibi olan bir dernektir. FASD, Türkiye fleksibıl ambalaj sektörünün bir bütün olarak gelişmesi ve sektördeki üretici firmaların küresel pazarın önde gelen tedarikçileri arasındaki yerini alması amacıyla çalışmalar yapmaktadır. “Flexible Packaging Europe” organizasyonunun bir üyesi olan FASD, sektör hakkındaki gelişmeleri yalnız yurt içinde değil yurt dışında da yakından takip etmektedir.

Fleksibıl ambalaj, 2012 yılında toplam sektör büyüklüğü 14 Milyar USD olarak tahmin edilen ambalaj sanayiinin üçte birinden fazlasını teşkil etmektedir. Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan 16 FASD üyesi fleksibıl ambalaj üreticisinin ihracat rakamları 1 Milyar Doların üzerindedir. Türkiye fleksibıl ambalaj sektörünün hedefi; 2020 yılında Avrupa’nın fleksibıl ambalaj ihtiyaçlarının ana tedarik ve üretim üssü haline gelmektir. Sektör bugün itibari ile teknolojik altyapısı, insan kaynakları, bilgi birikimi, kapasitesi ve kurulu sistemleri ile ürünlerini dünya pazarlarına kabul ettirmiş bir konumdadır. Fleksibıl ambalaj üreticilerimiz, Avrupa Birliği mevzuatı, standartları, geri dönüşüm ve hijyen kurallarını uzun yıllardır başarıyla yerine getirmektedir.

Sektör tanıtım hedefleri doğrultusunda birçok çalışmaya imza atmış olan FASD, fleksibıl ambalaj sanayiinin ambalaj fuarlarında yeterince temsil edilemediği düşüncesinden hareketle, fleksibıl ambalaj sanayine yönelik bir ihtisas fuarına ihtiyaç olduğu tespitinde bulunmuştur. PACK-IST fuarı işte bu ihtiyacı gidermek amacıyla doğmuş, Yağmur Fuarcılık ve FASD’nin yakın işbirliğiyle bugüne dek iki kez, 2012 ve 2013 yıllarında, düzenlenmiştir. 02-05 Nisan 2015 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi’nde üçüncüsü düzenlenecek olan PACK-IST fuarının uluslararası karakterinin öne çıkarılması ve böylelikle fleksibıl ambalaj üreticilerinin Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve tüm diğer büyük pazarlarda etkinliğinin arttırılması, FASD’nin en öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

Hasan Salih ACAR
FASD Genel Sekreteri